Miete

Transaktionen
Zu mieten
700€(5.274 kn)
Wohnung Kantrida, Rijeka, 85m2
Fläche
85 m2
Standort
Kantrida - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
400€(3.014 kn)
Wohnung Baška, 18,30m2
Fläche
18,30 m2
Standort
Baška
Transaktionen
Zu mieten
750€(5.651 kn)
Wohnung Rastočine, Rijeka, 82m2
Fläche
82 m2
Standort
Rastočine - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
550€(4.144 kn)
Wohnung Matulji, 82m2
Fläche
82 m2
Standort
Matulji
Transaktionen
Zu mieten
770€(5.802 kn)
Wohnung Centar, Rijeka, 60m2
Fläche
60 m2
Standort
Centar - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
800€(6.028 kn)
Wohnung Kantrida, Rijeka, 70m2
Fläche
70 m2
Standort
Kantrida - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
2.100€(15.822 kn)
Wohnung Bulevard, Rijeka, 136m2
Fläche
136 m2
Standort
Bulevard - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
2.250€(16.953 kn)
Geschäftsraum Centar, Rijeka, 326m2
Fläche
125 m2
Standort
Centar - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
1.476€(11.121 kn)
Geschäftsraum Centar, Rijeka, 326m2
Fläche
82 m2
Standort
Centar - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
2.016€(15.190 kn)
Geschäftsraum Centar, Rijeka, 326m2
Fläche
112 m2
Standort
Centar - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
750€(5.651 kn)
Wohnung Centar, Rijeka, 69m2
Fläche
69 m2
Standort
Centar - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
1.000€(7.535 kn)
Wohnung Kostrena, 55m2
Fläche
55 m2
Standort
Kostrena
Transaktionen
Zu mieten
1.000€(7.535 kn)
Wohnung Kostrena, 55m2
Fläche
55 m2
Standort
Kostrena
Transaktionen
Zu mieten
1.760€(13.261 kn)
Geschäftsraum Žegoti, Kastav, 528m2
Fläche
160 m2
Standort
Žegoti - Kastav
Transaktionen
Zu mieten
730€(5.500 kn)
Wohnung Donja Vežica, Rijeka, 70m2
Fläche
52 m2
Standort
Donja Vežica - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
750€(5.651 kn)
Wohnung Podmurvice, Rijeka, 90m2
Fläche
95 m2
Standort
Podmurvice - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
1.000€(7.535 kn)
Wohnung Kostrena Sveta Lucija, Kostrena, 70m2
Fläche
70 m2
Standort
Kostrena Sveta Lucija - Kostrena
Transaktionen
Zu mieten
1.200€(9.041 kn)
Wohnung Kostrena Sveta Lucija, Kostrena, 105m2
Fläche
105 m2
Standort
Kostrena Sveta Lucija - Kostrena
Transaktionen
Zu mieten
1.400€(10.548 kn)
Haus Belići, Kastav, 90m2
Fläche
90 m2
Standort
Belići - Kastav
Transaktionen
Zu mieten
40.150€(302.510 kn)
Geschäftsraum Škurinje, Rijeka, 1m2
Fläche
1.825 m2
Standort
Škurinje - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
10.350€(77.982 kn)
Geschäftsraum Škurinje, Rijeka, 1m2
Fläche
414 m2
Standort
Škurinje - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
9.900€(74.592 kn)
Geschäftsraum Škurinje, Rijeka, 1m2
Fläche
396 m2
Standort
Škurinje - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
10.900€(82.126 kn)
Geschäftsraum Škurinje, Rijeka, 1m2
Fläche
436 m2
Standort
Škurinje - Rijeka
Transaktionen
Zu mieten
9.800€(73.838 kn)
Geschäftsraum Škurinje, Rijeka, 1m2
Fläche
392 m2
Standort
Škurinje - Rijeka