Crikvenica riviera

Transaction
For sale
169.000€
Flat Crikvenica, 55m2
Square size
55 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
169.000€
Flat Crikvenica, 55m2
Square size
55 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
158.000€
Flat Dramalj, Crikvenica, 49m2
Square size
49 m2
Location
Dramalj - Crikvenica
Transaction
For sale
258.000€
House Novi Vinodolski, 100m2
Square size
100 m2
Location
Novi Vinodolski
Transaction
For sale
227.500€
Flat Crikvenica, 56m2
Square size
56 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
189.000€
Flat Novi Vinodolski, 74m2
Square size
74 m2
Location
Novi Vinodolski
Transaction
For sale
720.000€
House Tribalj, Vinodolska Općina, 339m2
Square size
339 m2
Location
Tribalj - Vinodolska Općina
Transaction
For sale
115.000€
Building land Šmrika, Kraljevica, 1.075m2
Square size
1.075 m2
Location
Šmrika - Kraljevica
Transaction
For sale
1.550.000€
House Selce, Crikvenica, 940m2
Square size
940 m2
Location
Selce - Crikvenica
Transaction
For sale
1.350.000€
House Crikvenica, 800m2
Square size
800 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
1.040.000€
House Crikvenica, 600m2
Square size
435 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For rent
850€
Flat Kraljevica, 70m2
Square size
70 m2
Location
Kraljevica
Transaction
For rent
750€
Flat Kraljevica, 54m2
Square size
54 m2
Location
Kraljevica
Transaction
For sale
177.500€
Flat Crikvenica, 50m2
Square size
50 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
2.100.000€
House Bribir, Vinodolska Općina, 508m2
Square size
508 m2
Location
Bribir - Vinodolska Općina
Transaction
For rent
650€
Flat Kraljevica, 57m2
Square size
57 m2
Location
Kraljevica
Transaction
For sale
1.300.000€
House Crikvenica, 260m2
Square size
260 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
282.000€
Flat Crikvenica, 75m2
Square size
75 m2
Location
Crikvenica
Transaction
For sale
139.000€
House Grižane-Belgrad, Vinodolska Općina, 98m2
Square size
98 m2
Location
Grižane-Belgrad - Vinodolska Općina
Transaction
For sale
1.100.000€
House Novi Vinodolski, 550m2
Square size
550 m2
Location
Novi Vinodolski
Transaction
For sale
2.100.000€
Novi Vinodolski, 550m2
Square size
550 m2
Location
Novi Vinodolski
Transaction
For sale
2.200.000€
House Jadranovo, Crikvenica, 396m2
Square size
396 m2
Location
Jadranovo - Crikvenica
Transaction
For sale
518.000€
House Selce, Crikvenica, 165m2
Square size
165 m2
Location
Selce - Crikvenica
Transaction
For sale
218.000€
Building land Crikvenica, 1.809m2
Square size
1.809 m2
Location
Crikvenica