BAKAR, KUKULJANOVO - Građevinsko zemljište, 12530 m2

ID Kod110-121

Detalji nekretnine

Lokacija:
Kukuljanovo, Bakar
Transakcija:
Za prodaju
Vrsta nekretnine:
Građevinsko zemljište
Cijena:
2.632.000€
Površina:
12.530 m2

Opis nekretnine

Manor predstavlja građevinsko zemljište površine 12530 m2 smješteno na Kukuljanovu.
Zemljište je poslovne namjenu, ravno je i nalazi se odmah uz prometnicu.
Sva potrebna komunalna infrastruktura nalazi se u neposrednoj blizini.

Poslovna namjena (K) moguća je pod sljedećim uvjetima:
- Najmanja površina građevne čestice je 1.000 m2
- Najmanja dopuštena širina građevne čestice mjerena na građevnom pravcu je 15 metara
- Najveći koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig) iznosi do 0,5
- Najveći koeficijent iskorištenosti (kis) je 1,5. Ukoliko se grade podzemne etaže, koeficijent iskorištenosti građevne čestice se povećava za 0,5 za svaku podzemnu etažu, - Najmanji prirodni ozelenjeni (neizgrađen, nepopločan) teren je 10% građevne čestice.
- Na najmanje polovici parkovno oblikovane površine građevne čestice mora biti zasađeno visoko drveće.
- Građevine moraju biti građene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama. Mješoviti oblik gradnje (samostojeći, poluugrađeni, ugrađeni) mogući su u odnosu na građevine na istoj građevnoj čestici (građevni sklop).
- Najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka h/2 (gdje h označava ukupnu visinu građevine u metrima), ali ne manja od 4,0 m. - Udaljenost građevine od susjednih čestica može biti i manja od h/2(gdje h označava ukupnu visinu građevine u metrima), ali ne manja od 4,0 m pod uvjetom da je dokumentacijom dokazano: o da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda
- Udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca je najmanje 6 m.
- Najveća dopuštena visina građevine iznosi 50 m, a iznimno, dijelovi građevine mogu biti i viši ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnološkoga procesa (dimnjak, filter, kran, smještaj visokih strojeva i sl.) ili smještaja drugih gospodarskih i pratećih sadržaja. Viši dijelovi građevine trebaju biti tako locirani na građevnoj čestici da se osigura najmanja udaljenost od 15 m od regulacijskog pravca.

Karakteristike

Dozvole
  • Vlasnički list
Blizina sadržaja
  • Pošta
  • Banka
  • Trgovina
  • Javni prijevoz
Ostalo
  • Tip zemljišta: građevinsko
  • Namjena: komercijalno

Pošaljite upit